Zapraszamy do udziału w zajęciach grupy psychoedukacyjnej

Informujemy również, że trwa nabór do grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Grupa obala mit o wszechmocy sprawcy, buduje przekonanie, że osoba stosująca przemoc musi przyjąć odpowiedzialność za szkody, jakie wyrządza oraz, że stosowanie przemocy jest przestępstwem, które nie uchodzi bezkarnie.
Grupa będzie miała charakter półotwarty i obejmować będzie 9 spotkań tematycznych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach.