Zakończenie kursu dla rodzin zastępczych

 

W lutym 2014 r. zakończono trzymiesięczny kurs przygotowujący kandydatów do pieczy zastępczej.

W ramach współpracy z Bocheńskim PCPR psycholodzy naszego Ośrodka przeprowadzili szkolenie przygotowujące do pełnienia roli opiekunów zastępczych.

Celem programu jest wzmacnianie wspieranie rodziny zarówno naturalnej, jak i zastępczej dziecka. Kurs służy również wzmacnianiu więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami poprzez poszerzanie świadomości opiekunów o wiedzę z zakresu potrzeb rozwojowych dziecka, znaczenia bliskich relacji, oraz o ważności i umiejętności ich budowania. Uczestnicy uzyskują wiedzę z zakresu zagrożeń rozwojowych, możliwych trudnych doświadczeń, które mogą mieć miejsce w rodzinie generacyjnej oraz o skutkach takich wydarzeń.

Podczas szkolenia psycholodzy dbali o poszerzanie wiedzy i umiejętności w obszarze podejmowanej nowej roli.