Wsparcia dla osób doświadczających przemocy

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY.

Uczestnictwo w grupie jest wsparciem psychologicznym i merytorycznym w procesie radzenia sobie z doświadczaną przemocą ze strony najbliższych. Grupa przeznaczona jest dla pań, które uczestniczyły w spotkaniach grupy psychoedukacyjnej.

Uczestnicząc w spotkaniach grupy można oczekiwać:

  • – bycia zrozumianym przez osoby mające podobne doświadczenia
  • – przełamywania poczucia osamotnienia i izolacji zwłaszcza gdy relacja ze sprawcą przemocy była długotrwała
  • – przestrzeni do wzajemnego dzielenia się informacjami, doświadczeniami i przeżyciami, które mogą okazać się pomocne w procesie wychodzenia z przemocy
  • – wiedzy w jaki sposób aktywnie przeciwdziałać przemocy w celu ochrony siebie i najbliższych, którzy również jej doświadczają
  • – stopniowego odzyskiwania poczucia kontroli i możliwości decydowania o swoim życiu
  • – zawiązywania nowych relacji, które mogą stanowić wsparcie emocjonalne w przeżywaniu trudnych sytuacji i wydarzeń

Uczestniczki grupy wsparcia zobowiązują się do zachowania całkowitej dyskrecji tzn. to co mówione jest podczas spotkań pozostaje do wyłącznej wiadomości osób biorących w nich udział.

Grupa jest rodzajem oparcia, które może okazać się pomocne aby nazwać i uporządkować swoje doświadczenia po to by podejmować konstruktywne decyzje chroniące przed przemocą siebie i to co każda z uczestniczek uzna za najcenniejsze w swoim życiu.

Grupa wsparcia ma charakter półotwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć w każdym momencie po ukończeniu grupy psychoedukacyjnej. Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godz. 17.00-19.00.