Rozszerzenie działalności OIK w Bochni

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni realizuje projekt pn. „Rozszerzenie działalności OIK w Bochni” współfinansowany przez Unię Europejską. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób z powiatu bocheńskiego dotkniętych kryzysem, w tym przemocą w rodzinie poprzez poszerzenie zakresu funkcjonowania  całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej W Bochni.

Ośrodek pełni funkcję interwencyjną, terapeutyczno – wspierającą, hostelową oraz profilaktyczno – edukacyjną. W ramach działań profilaktycznych oferujemy Państwu następujące warsztaty profilaktyczne adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w powiecie bocheńskim:

 

  • „Złość, agresja, przemoc” – warsztat profilaktyczny adresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych,
  • „Wolność, kocham i rozumiem” – warsztat profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży (adresowany do młodych osób sięgających po alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotynę oraz zagrożonych uzależnieniem od internetu czy telefonu),
  • „TAK dla życia” – blok warsztatowy dla młodzieży, którego celem będzie przekazanie informacji o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych, traumatycznych, stresujących oraz gdzie i jak szukać pomocy.

 

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ OFERTY SPOTKAŃ PROFILAKTYCZNYCH!

 

Ponadto oferujemy także adresowany dla rodziców, pedagogów i nauczycieli program dotyczący rozpoznawania niepokojących objawów w sytuacji zagrożenia samobójstwem pn. „Kiedy dziecko nie chce żyć”.

 

Oferta nieodpłatnych warsztatów profilaktycznych skierowana jest do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu bocheńskiego.

 

Warsztaty będą realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy ZOOM, do której dostęp otrzymają Państwo po uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Zapraszamy do kontaktu pod całodobowym numerem telefonu Ośrodka celem uzyskania dodatkowych informacji i ustalenia terminów zajęć profilaktycznych: 14 611 28 92.