Psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy

GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJACYCH PRZEMOCY W RODZINIE.

Grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – to cykliczne spotkania skierowane do osób, które doznają krzywdzących zachowań ze strony najbliższych.

Głównym założeniem i celem tej grupy jest powstrzymanie przemocy w rodzinie poprzez:

– zdobycie wiedzy, czym jest przemoc domowa i jak można się przed nią skutecznie bronić,

– rozpoznanie mechanizmów blokujących zatrzymanie przemocy w rodzinie,

– zmianę stereotypowego myślenia na temat przemocy,

– poznanie własnych praw i uczenie się ich egzekwowania,

– przekonanie się, że osoba doświadczająca przemocy jest pod prawną ochroną i sprawca musi być postawiony w stan oskarżenia,

– zdobycie wiedzy, jakie skutki w psychice i zachowaniu dziecka może wywołać doświadczanie przez niego przemocy

Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć w każdym momencie. Grupa obejmuje 9 spotkań i odbywa się w każdy piątek w godz. 17.00-19.00. Po zakończeniu grupy psychoedukacyjnej można dołączyć do grupy wsparcia Zajęcia o charakterze wyjaśniającym i opisowym dotyczące zjawiska przemocy z uwzględnieniem stanu emocjonalnego i wątków interpersonalnych uczestników.

L.p.

TEMAT SPOTKANIA

1.

Co to jest przemoc domowa – definicje, cechy, rodzaje

2.

Cykl przemocy domowej – w jaki sposób wpadasz w „pułapkę przemocy”.

3.

Jakie są konsekwencje uwikłania w przemoc.

4.

Strategie powstrzymywania przemocy.
Podstawowe sposoby radzenia sobie z przemocą fizyczną i psychiczną

5.

Dowody w sprawie o znęcanie.
Podstawowe przepisy prawne dla ofiar przemocy domowej.(Prawnik)

6.

Jakie przekonania utrzymują Cię w przemocy.
Twoje prawa.

7.

Co dzieje się z dziećmi w rodzinie, w której panuje przemoc.

8.

Sprawcy przemocy domowej – jaki on jest i dlaczego to robi.