Pomoc psychologiczna

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne pomocne  jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się trudnych wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Poradnictwo można podzielić na cztery fazy:

  • diagnoza problemu, to znaczy rozpoznanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi
  • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem
  • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
  • wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach

 

Pomoc psychologiczna świadczona przez psychologa może mieć bardzo zróżnicowane formy. Cele tej pomocy są jednak zawsze ukierunkowane na dobro osób i społeczności, na dobro związane ze zdrowiem. Psycholog świadczy również pomoc informacyjną dotyczącą możliwości nawiązania kontaktu z właściwymi instytucjami i służbami, których zadaniem jest wykonywanie potrzebnych w danej sytuacji działań m.in. sąd, prokuratura, policja, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, poradnie, ośrodki specjalizujące się w psychoterapii.