Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni

Uprzejmie informujemy, że od 7 lutego 2019 roku w ramach porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie, a Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Bochni, utworzony
został Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnowie. Wsparcie to jest świadczone w oparciu o umowę zawartą z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach projektu w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw i osobom im najbliższym ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Pomoc ta będzie świadczona w Ośrodku Okręgowym w Tarnowie ponadto w Lokalnych Punktach w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Tuchowie. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Bochni, ul. Karolina 14D
(budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej I p.)

Szczegóły zakresu udzielanej pomocy oraz dyżur osoby pierwszego kontaktu
w każdą sobotę od godziny 9.00 do 13.00

tel. 517 884 744

 
Fundacja