Ogólnopolskie

UZALEŻNIENIA

 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  www.parpa.pl
 • Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
  www.kbpn.gov.pl

CHOROBY SOMATYCZNE

 • Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
  www.ptpo.org.pl

 

 

 

TELEFONY ZAUFANIA

 • 116 111   Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  poniedziałek – niedziela 12:00-20:00
  numer bezpłatny
  www.116111.pl
 • 800-12-12-12  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  poniedziałek – piątek 8:15-20:00
  numer bezpłatny
  www.brpd.gov.pl
 • 116 123  Telefon Zaufania dla Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
  poniedziałek – niedziela 14:00-22:00
  numer bezpłatny
  www.psychologia.edu.pl
 • 22 654 40 41  Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA
  poniedziałek i czwartek 17:00-20:00
  stopdepresji.pl/antydepresyjny
 • 801 24 70 70   ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
   całodobowo
  www.zaginieni.pl
 • 116 000  Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka
  całodobowo
  numer bezpłatny
  zaginieni.pl/nowy-telefon-itaki-116-000

 

 • 801 12 00 02  Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”
  poniedziałek – sobota 8:00-22:00, niedziela i święta 8:00-16:00
  tel. stacjonarne – koszt jednego impulsu (TPSA),
  tel. komórkowe – każda minuta zależnie od taryfy operatora
  www.niebieskalinia.info
 • 800 120 226  Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  poniedziałek-piątek 9:30-15:30
  numer bezpłatny
 • 22 828 11 12  Telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej
  wtorki i środy 15:00-18:00
  koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
  www.funpzs.org.pl
 • 801 190 990  „Narkotyki – Narkomania” Ogólnopolski Telefon Zaufania
  poniedziałek – niedziela 16:00-21:00
  koszt połączenia – jeden impuls
 • 801 889 880 Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych Behawioralnie
  poniedziałek-niedziela 17:00-22:00
  tel. stacjonarne – koszt jednego impulsu,
  tel. komórkowe – każda minuta zależnie od taryfy operatora
  www.psychologia.edu.pl
  www.uzaleznieniabehawioralne.pl
  Uzależnienia od: hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy, jedzenia.