Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000) − informujemy, że:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni, z siedzibą przy ul. Karolina 14 D, 32-700 Bochnia jest Administratorem Danych osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka.

W OIK Bochnia został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Marek Jakubas, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych dzwoniąc na numer tel. 14 6153779 lub pisząc na adres e-mail: iod@powiat.bochnia.pl, albo listownie pisząc na w/wym. adres naszej siedziby.