O Nas

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni powstał z końcem 2005 r.

W skład Ośrodka Interwencji Kryzysowej wchodzą Mieszkania Chronione

Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, (kryzysem może być zarówno jednorazowe zdarzenie np. rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, zmiana środowiska życia, katastrofa jak i doświadczenia powtarzające się i trwające w czasie np. przemoc, alkoholizm w rodzinie, problemy małżeńskie próby samobójcze, przewlekła, choroba samotność).

W naszym Ośrodku osoba bądź cała rodzina może uzyskać wsparcie i pomoc w odzyskaniu równowagi.