Informacja o szkoleniach

W dniach 22.01.2014 r. i 23.01.2014 r. nasz Ośrodek przeprowadził dwa szkolenia w Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni. Pierwsze szkolenie na temat „Przemoc w rodzinie” Procedura Niebieskiej Karty” przeprowadzone było dla Rady Pedagogicznej, drugie również o tematyce przemocy w rodzinie przeznaczone było dla rodziców uczniów placówki. Zachęcamy zainteresowane instytucje do zapoznania się z ofertą szkoleniową Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.