Edukacyjno – motywacyjna dla osób uzależnionych oczekujących na leczenie