Działania profilaktyczno – szkoleniowe

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni prowadzi działania profilaktyczno-edukacyjne w tym :

  • Zajęcia profilaktyczne z młodzieżą dotyczące problematyki uzależnień, przemocy, agresji rówieśniczej, postaw asertywnych.
  • pracę z rodziną metodą interwencji terapeutycznej wobec osób uzależnionych bez motywacji do leczenia.
  • Zajęcia edukacyjno-informacyjne dla rodziców, nauczycieli, pracowników medycznych i innych grup zawodowych.

W ramach działalności Ośrodka aktualnie realizowane są następujące projekty:

  • „Złość Agresja Przemoc” – projekt skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół powiatu bocheńskiego.
  • „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży” – adresatami tych zajęć są rodzice i nauczyciele.
  • „Przemoc w rodzinie” – projekt kierowany do rodziców i nauczycieli.
  • „ Charakterystyka ofiary i sprawcy przemocy  – zrozumieć aby skutecznie pomagać ” – zajęcia szkoleniowo warsztatowe dla pracowników społecznych, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia, kuratorów.