Dnia 24.10.2018 roku rozpoczęła się kolejna edycja grupy psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni informuje, że dnia 24.10.2018 roku rozpoczęła się kolejna edycja grupy psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.

Kobiety doświadczające przemocy w rodzinie często są odizolowane od otoczenia, czują się samotne, mają niskie poczucie własnej wartości.

Upokorzenia i urazy psychiczne a często i fizyczne, jakich doznają od sprawców przemocy, zawstydzają je i piętnują, zwiększając coraz bardziej poczucie beznadziejności i bezradności. Nie potrafią same przerwać cyklu przemocy. Potrzebne im są wsparcie i wiedza.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w grupie da im szansę na obronę swojej godności i prawa do życia w poczuciu bezpieczeństwa.Obali mit o wszechmocy sprawcy, zbuduje przekonanie, że stosujący przemoc musi przyjąć odpowiedzialność za szkody, jakie wyrządza oraz, że stosowanie przemocy jest przestępstwem, które nieuchodzi bezkarnie.

Znalezienie się wśród osób, które uważnie słuchają, wierzą w to, co mówią, okazują empatię i zrozumienie pozwali odbudować poczucie sprawczości. Grupa zapewni wysoki poziom wsparcia i akceptację. Kontakt z osobami, które mają za sobą podobne przejścia, pomaga pozbyć się poczucia wstydu i napiętnowania.

Zajęcia będą odbywały się co 2 tygodnie, w środy i zaplanowano 12 spotkań.

Do uczestnictwa w tegorocznej edycji zakwalifikowano 16 kobiet, które zgłosiły się do OIK, także dzięki współpracy z zespołami interdyscyplinarnymi z terenu powiatu.

W razie pytań proszę się kontaktować z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, który jest czynny całodobowo pod nr telefonu 14 611-28-92.

37858917_256745898450104_7832089777284317184_n 37836769_256746035116757_8040341338329186304_n 37850196_256746185116742_4673906664183693312_n